Privacybeleid

OMI | Stichting Office for Metropolitan Information
Schietbaanstraat 21
3014 ZV Rotterdam
KVK nr. 64558711
www.omirotterdam.nl
www.shop.omirotterdam.nl
omi@omirotterdam.nl

Doelstelling OMI

OMI heeft als doel de publieke belangstelling voor architectuur en stadscultuur te vergroten en te verbreden. Met het programma wil OMI de stad op een originele manier verkennen en presenteren. OMI organiseert uiteenlopende activiteiten zoals tentoonstellingen, rondleidingen, workshops, film- en lezingenavonden.

Toelichting

OMI gaat zorgvuldig om met de persoonlijke informatie. In de privacyverklaring leest u hoe OMI de gegevens van organisaties en personen verwerkt. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de producten en diensten van OMI. Wees u zich ervan bewust dat OMI niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van eventuele genoemde andere organisaties op de websites van OMI.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens die door OMI worden verwerkt:
Naam/bedrijfsnaam, adres, woonplaats
E-mailadres
Telefoonnummer

De persoonsgegevens die OMI verwerkt worden door uzelf verstrekt via e-mail, persoonlijk contact of door het invullen van een contactformulier op de website.

Wat is het doel van de verwerking van de persoonsgegevens?

OMI gebruikt de gegevens van organisaties en personen die als deelnemer betrokken zijn bij de activiteiten en/of aangeven geïnformeerd te willen worden over de activiteiten en de achtergronden die verband houden met de doelstelling van OMI.

Voor het versturen van een (nieuws)berichten, nieuwsbrieven en uitnodigingen. OMI gebruikt hiervoor een mailinglijst die is samengesteld uit organisaties en personen die zich hiervoor hebben aangemeld.

Voor het afhandelen van uw betaling; wanneer u een product of dienst heeft afgenomen hebben we deze gegevens nodig om deze administratief te kunnen verwerken.

Om contact met u te kunnen opnemen wanneer dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.

Om u te informeren over nieuwe vergelijkbare diensten of eventuele wijzigingen van diensten; wanneer er aanbiedingen zijn, nieuwe producten en diensten of wijzigingen van verschillende aard dan gebruiken wij uw persoonsgegevens om u hierover te informeren

Indien OMI hiertoe wettelijk verplicht is, zoals voor het verwerken van de administratie is er een wettelijke verplichting om gegevens te kunnen overleggen. Daarnaast worden de gegevens ook bewaard om aan eventuele andere wettelijke verplichtingen te voldoen.

Hoe lang OMI bewaart uw gegevens

OMI bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Als u een product of dienst bij OMI heeft afgenomen bewaren wij uw gegevens 7 jaar vanwege de fiscale bewaarplicht.

Delen gegevens derden

OMI verkoopt uw gegevens niet aan derden. OMI verstrekt uw persoonsgegevens aan derden alleen indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van OMI wordt er een verwerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Met de volgende derden deelt OMI gegevens:

Bedrijven verantwoordelijk voor hosting van de website en e-mail. Zij zorgen dat de website goed functioneert, OMI goed bereikbaar is per mail en dat de beveiliging hieromtrent in orde is.

Het online verkoopsysteem gebruikt persoonsgegevens die nodig zijn om een account aan te maken, zodat diensten (in de vorm van tickets) en producten aan u geleverd kunnen worden. Voor de verkoop wordt gebruik gemaakt van Woocommerce en het betaalsysteem Mollie.

Boekhouder en accountant t.b.v. van de administratieve verwerking van de inkoop-en verkoopfacturen, en om de BTW-aangifte te doen.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van OMI wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden uw voorkeursinstellingen. De cookies die OMI gebruikt zijn niet noodzakelijk voor de technische werking van de website. Gebruikers kunnen hier actief toestemming voor geven of deze toestemming weigeren. 

OMI maakt op haar website gebruik van Google Analytics die functionele en analytische cookies verzameld. Analytische cookies geven inzicht in het gebruik van de websites van OMI. Bij het plaatsen van analytische cookies hoeft OMI geen toestemming te vragen.

Op de website van OMI Rotterdam zijn weblinks opgenomen naar social media pagina’s van OMI, zoals Facebook en Instagram, en videokanalen als YouTube en Vimeo. Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht. Leest u de privacyverklaring van het betreffende social mediakanaal om te zien wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via cookies verwerken.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de help-functie van uw browser.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens verwerkt door OMI in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt OMI een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen. OMI zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen één maand op uw verzoek reageren.

OMI neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt adequate en passende maatregelen om misbruik, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact op met OMI.

OMI wil u erop wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als u van mening bent dat OMI niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wijzigingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op de huidige websites van OMI. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om geregeld deze privacyverklaring te raadplegen.

Laatst gewijzigd: mei 2022